+46 470 70 69 00
Nov 11, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

11 november 2019

PRESSRELEASE

Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse

Valberedningen i Arcoma AB meddelar idag att den avser att nominera Jesper Söderqvist som ordinarie medlem i bolagets styrelse vid Årsmötet 20 maj 2020. Valberedningen återkommer med sitt fullständiga förslag i samband med kallelse till Årsmötet.

För ytterligare information var god kontakta:

Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande

Telefon: 070-512 00 21

E-mail: lars.kvarnhem@priego.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019, kl. 18:00

För mer information om Arcoma, besök www.arcoma.se

Sorry, the comment form is closed at this time.