+46 470 70 69 00
Nov 21, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018. Omsättningen ökar 73 % och EBITDA ökar med  4, 9 MSEK gentemot föregående år. Läs hela rapporten här : Kvartalsrapport 2018-Q3

Sorry, the comment form is closed at this time.