+46 470 70 69 00

Korrigerat datum avseende första handelsdag på First North

Nov 07, 2014 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Korrigerat datum avseende första handelsdag på First North

Emission Genomförd

Oct 16, 2014 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Arcomas nyemission inför planerad listning på First North framgångsrikt genomförd  

Idag inleds emissionen inför den planerade listningen på First North

Sep 25, 2014 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Idag, den 25 september 2014, inleds teckningstiden i Arcoma AB:s emission inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North Sweden. 140925 PRM – Emissionen inleds Arcoma – Teaser 140922 – Memorandum Arcoma – anmälningssedel

Planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden

Sep 11, 2014 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Styrelsen i Arcoma AB har initierat processen för att lista bolaget på NASDAQ OMX First North Sweden under tredje kvartalet 2014. 140911 PRM – Avsikt listning First North

Kommuniké från extra bolagsstämma

Sep 11, 2014 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Igår, den 10 september 2014,hölls en extra bolagstämma i Arcoma AB (publ) och nedan följer en sammanställning av vad som beslutades. 140911 PRM – Kommuniké extra bolagsstämma

Extra Bolagsstämma

Aug 27, 2014 by Delta-admin Category: news 0 comments

Arcoma kallar till Extra bolagsstämma. För information och underlag se länk nedan. Kallelse till extra bolagsstämma Arcoma — 140910 — v3 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma Arcoma — 140910 — Årsredovisning 2013 Arcoma AB Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005_551)_Signerad Styrelsens redogörelse enligt kap 13.6 och 14 kap 8 paragr AK_signed GAX Styrelsens redogörelse enligt […]