+46 470 70 69 00

Teckning utav aktier utan stöd av täckningsrätter

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Teckning utav aktier utan stöd av täckningsrätter Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av täckningsrätter.

Särskild anmälningsdel

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Särskild anmälningsdel Denna anmälningssedel skall användas för det fall samtliga erhållna täckningsrätter inte skall utnyttjas eller då anmälanom teckning sker med stöd av förvärvade teckningsrätter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB

Sep 15, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB Idag, den 15 september 2015, hölls extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Arcoma AB Delårsrapport andra kvartalet 2015

Aug 31, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Arcoma AB Delårsrapport andra kvartalet 2015 Svagt andra kvartal – utsikt för andra halvåret i linje med Arcomas långsiktiga målsättning om tillväxt på 10-15%

Pressmeddelande Arcoma genomför företrädesemission

Aug 31, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Pressmeddelande Arcoma genomför företrädesemission Styrelsen i Arcoma AB (publ) (”Arcoma” eller ”Bolaget”) har den 28 augusti 2015 beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 15 september 2015 och föreslagit att bolagsstämman beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 19,6 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 87 procent via […]

Pressmeddelande Arcoma Kallelse extrabolagsstämma 15 september 2015

Aug 31, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Pressmeddelande Arcoma Kallelse extrabolagsstämma 15 september 2015 Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö tisdagen den 15 september 2015 kl. 10.00

New Precision video

May 21, 2015 by Linda Ungsten Category: news 0 comments

A new Precision video is now available. Experience the benefits and features of the Precision system in this new video!

Sedermeradagen Göteborg 5 maj 2015

May 21, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Jonas Salomonson’s framträdande på Sedemeradagen i Göteborg den 5:e Maj, 2015 Sedermeradagen är en investerardag som anordnas av Sedermera Fondkommission. Sedemeradagen 2015

Delårsrapport – första kvartalet 2015

May 20, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Delårsrapport – första kvartalet 2015 Försäljningsökning och förbättrat resultat under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 8% till 37 575 (34 661) kSEK EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 3 785 (2 699) kSEK Resultat efter skatt 701 (489) kSEK Resultat per aktie 0,10 SEK

Förnyat marknadsgodkännande för röntgensystem i Kina

Mar 24, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Förnyat marknadsgodkännande för röntgensystem i Kina Arcoma har erhållit ett förnyat regulatoriskt marknadsgodkännande för Intuition i Kina. Marknadsgodkännandet utfärdas av China Food and Drug Administration (CFDA) och avser Intuitionplattformen. Godkännandet gäller i 5 år från utfärdandet. I Arcomas nya godkännande har produktspecifikationen utökats och täcker nu fler konfigurationer än tidigare vilket ger ökad flexibilitet att […]