+46 470 70 69 00

Mikael Högberg ny VD för Arcoma

May 13, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Mikael Högberg ny VD för Arcoma Jonas Salomonson har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Arcoma. Jonas kommer att vara kvar fram till den 1 juli 2016 då Mikael Högberg tillträder som VD. Mikael är idag ansvarig COO för Arcomas verksamhet i Växjö och har också en roll som kundansvarig för […]

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Apr 14, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar Arcoma organiserar om verksamheten i Växjö och varslar för att möta en förändrad produktmix. Den nya organisationen kommer vara bättre anpassad till Arcomas framtida marknadssatsningar där distributionsförsäljningen står för en större del av bolagets omsättning.

Arcoma erhåller större order till Iran

Feb 29, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Arcoma erhåller större order till Iran Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd ca 2,5 MSek . Systemen kommer att levereras under slutet av första kvartalet.

Bokslutskommuniké 2015

Feb 24, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Positivt avslut på 2015 Helåret 2015 • Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år • EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK • Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK • Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år • Resultat per aktie -0,62 […]

Genombrottsorder till Singapore

Jan 20, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Genombrottsorder till Singapore Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.

Leveransstart för Arcoma Precision

Oct 15, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Leveransstart för Arcoma Precision Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. De levererade ordrarna är värda ca 2,3 MSek. Arcoma Precision är bolagets första autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste […]

Prestigeorder till Hong Kong

Oct 13, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Prestigeorder till Hong Kong Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. […]

Genombrottsorder till Indien

Sep 21, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Genombrottsorder till Indien Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Indien är stor och snabbt växande marknad för digitala röntgensystem. Beställningen gäller en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga […]

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918 Prospekt och anmälningssedlar avseende Arcomas nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Arcomas hemsida (www.arcoma.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt – Inbjudan till teckning av aktier i Arcoma AB (publ) 2015

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Prospekt – Inbjudan till teckning av aktier i Arcoma AB (publ) 2015