+46 470 70 69 00

Omsättning ökar 73% i kvartalet och resultatet lyfter markant

Nov 21, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2018. Omsättningen ökar 73 % och EBITDA ökar med  4, 9 MSEK gentemot föregående år. Läs hela rapporten här : Kvartalsrapport 2018-Q3

Arcoma @ RedEye Life Science: “Arcoma, ett tillväxtbolag i en växande marknad” 13.00 CET

Nov 20, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

21 November: Arcoma på RedEye Life sience: Presentationen “Arcoma, ett tillväxtbolag i en växande marknad” klockan 13:00 Den 21 november presenterar Jesper Söderqvist, VD på Arcoma, den senaste utvecklingen i Arcoma på Haymarket by Scandic i Stockholm. Presentationen “Arcoma, ett tillväxtbolag i en växande marknad” hålls klockan 13:00 och kan följas i livesändning på redeye.se/live/lsday-2018. Presentationen kommer även […]

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Arcoma AB

Nov 16, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Arcoma AB och består av: Bengt Julander, representerande Linc AB; Peter Benson, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S; Henrik Söderberg, representerande Priego AB; och Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande läs mer  här: valberedning stämma 2019  

Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november

Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november Arcoma deltar på Redeye Life Science Day den 21 november, på Haymarket by Scandic Stockholm, Hötorget 13-15, Stockholm. VD Jesper Söderqvist presenterar Arcomas verksamhet klockan 13:00. Presentationen livesänds på www.redeye.se/live/ls-day-2018.

Katja Kristensson ny kvalitetschef för Arcoma

Katja Kristensson ny kvalitetschef för Arcoma from 1:a oktober 2018 Arcoma AB (publ) har tillsatt Katja Kristensson som ny kvalitetschef, from den 1:a oktober 2018, med ansvar för kvalitet, ledningssystem och regulatoriska godkännanden. Katja är utbildad farmaceut och kommer närmast från Sofus Regulatory Affairs AB, där hon har varit konsult och arbetat framförallt mot läkemedelsbranschen. Läs […]

Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day i Stockholm den 21 november, tidigarelägger Q3-rapporten till 21 november

Sep 26, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Arcoma tidigarelägger publiceringsdatum för Q3-rapporten. Nytt datum 21 november. Arcoma har beslutat att tidigarelägga publiceringsdatum för delårsrapporten för det andra kvartalet 2018 till den 21 november istället för det tidigare aviserade datumet, den 22 november. Skälet är att Arcoma kommer att medverka på Redeye Life Science Day i Stockholm den 21 november. VD Jesper Söderqvist […]

Ökad omsättning och kraftigt förbättrat resultat i andra kvartalet

Aug 22, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018. Omsättningen ökar 15% och EBITDA ökar 3 MSEK gentemot föregående år. Läs hela rapporten här  2018-Q2 rapport Arcoma

Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige

25 Juni 2018 Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige Mediel AB och Arcoma AB har i dag tecknat avtal om att Mediel övertar distributionen av Arcomas produkter i Sverige från och med den 25 juni 2018. Arcoma renodlar sin affärsmodell och återgår till att jobba med en partner för distribution även i Sverige. Läs […]

Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging

Jun 11, 2018 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging. Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader, och planeras bidra till omsättningen med ca 3,5 MSEK under Q2 2018 och med minst 3 MSEK under Q3 2018. Virtual Läs mer här:  Arcoma erhåller ramorder på 38 MSEK