+46 470 70 69 00

Mattias Rundgren utses till Business Controller för Arcoma

May 13, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Mattias Rundgren Business Controller

Arcoma på Redeye Medtech och Diagnostic Seminar 14 maj

May 13, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Arcoma deltar på Redeye Medtech och Diagnostic Seminar den 14 maj, på Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm. Vd Jesper Söderqvist presenterar Arcomas verksamhet klockan 11:00. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/medtech-14-maj Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på Arcomas hemsida, www.arcoma.se samt på Redeyes websida  https://www.redeye.se/live/medtech-14-maj PR Redeye 14 maj

Code of Conduct

Apr 02, 2019 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Code of Conduct (Feb 2019)

Penser Access analys: ”Arcoma – En gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet” https://links.penser.se/f/a/arcoma_20190326.pdf

Mar 26, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Penser Access analys:  ”Arcoma – En gedigen plattform för tillväxt och lönsamhet” https://links.penser.se/f/a/arcoma_20190326.pdf

Arcoma tecknar återförsäljaravtal för Ungern och Slovakien

Mar 22, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Arcoma har i dag tecknat ett återförsäljaravtal med medicintekniska distributören Gutta som kommer att sälja Arcomas produkter i Ungern och Slovakien. Ny distributör Gutta Slovakien Ungern    

14:e mars Arcoma på Stockholm Corporate Finance Life Science Event livestreamas

Mar 07, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Investor meeting Stockholm Corporate Finance Life Science event Pressrelease    Livestream: klicka här       ————–  

Komplettering Bokslutskommuniké

Arcoma kompletterar boklustkommunikén för 2018 pga fel på summaraden i finansieringsanalysen Årets kassaflöde i kSEK 2018-Q4 2017-Q4 2018 helår 2017 helår tidigare rapporterat -2 227 -2 226 -6 689 3 389 uppdaterad rapport -2 227 -6 689 3 389 -610 Uppdaterad bokslutskommuniké finns som bilaga till detta pressmeddelande. Arcoma AB Bokslutskommuniké 2018 uppd  

Fjärde kvartalet 2018: Omsättningen ökar 36%, fortsatta resultatförbättringar

Feb 22, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Omsättningen ökar 36%: fortsatta resultatförbättringar: Arcomas kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018 – bokslutskommuniké –  finns att läsa här