+46 470 70 69 00
Feb 26, 2019 by AnnaPia Johansson Category: news, Uncategorized 0 comments

Arcoma kompletterar boklustkommunikén för 2018 pga fel på summaraden i finansieringsanalysen

Årets kassaflöde i kSEK
2018-Q4 2017-Q4 2018 helår 2017 helår
tidigare rapporterat -2 227 -2 226 -6 689 3 389
uppdaterad rapport -2 227 -6 689 3 389 -610

Uppdaterad bokslutskommuniké finns som bilaga till detta pressmeddelande.
Arcoma AB Bokslutskommuniké 2018 uppd
 

Sorry, the comment form is closed at this time.