+46 470 70 69 00
Feb 08, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news, Uncategorized 0 comments

Arcoma AB meddelar att styrelsen har utsett Jesper Söderqvist till ny verkställande direktör för Arcoma AB. Jesper Söderqvist har lång erfarenhet från ledande positioner varav de senaste 14 åren inom Life science – radiologi och strålterapi. Styrelsen i Arcoma ser Jespers bakgrund och erfarenhet som mycket attraktiv och lämpad för att bidra till att genomdriva bolagets strategi och därigenom skapa ökade aktieägarvärden. 

Läs mer här

Sorry, the comment form is closed at this time.