+46 470 70 69 00

Code of Conduct

Apr 02, 2019 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Code of Conduct (Feb 2019)

Komplettering Bokslutskommuniké

Arcoma kompletterar boklustkommunikén för 2018 pga fel på summaraden i finansieringsanalysen Årets kassaflöde i kSEK 2018-Q4 2017-Q4 2018 helår 2017 helår tidigare rapporterat -2 227 -2 226 -6 689 3 389 uppdaterad rapport -2 227 -6 689 3 389 -610 Uppdaterad bokslutskommuniké finns som bilaga till detta pressmeddelande. Arcoma AB Bokslutskommuniké 2018 uppd  

Canon och Arcoma tecknar distributörsavtal för Turkiet

Canon och Arcoma tecknar distributörsavtal för Turkiet Canon Medical Systems i Turkiet och Arcoma har i dag tecknat ett distributörsavtal som gör att Canon kommer att kunna sälja Arcomas produkter i Turkiet från och med den 15 februari 2019. Turkiet är det första land i Canons Asien organisation att välja Arcoma som en formell partner. Läs […]

Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november

Arcoma presenterar på Redeye Life Science Day den 21:a november Arcoma deltar på Redeye Life Science Day den 21 november, på Haymarket by Scandic Stockholm, Hötorget 13-15, Stockholm. VD Jesper Söderqvist presenterar Arcomas verksamhet klockan 13:00. Presentationen livesänds på www.redeye.se/live/ls-day-2018.

Katja Kristensson ny kvalitetschef för Arcoma

Katja Kristensson ny kvalitetschef för Arcoma from 1:a oktober 2018 Arcoma AB (publ) har tillsatt Katja Kristensson som ny kvalitetschef, from den 1:a oktober 2018, med ansvar för kvalitet, ledningssystem och regulatoriska godkännanden. Katja är utbildad farmaceut och kommer närmast från Sofus Regulatory Affairs AB, där hon har varit konsult och arbetat framförallt mot läkemedelsbranschen. Läs […]

Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige

25 Juni 2018 Arcoma och Mediel tecknar återförsäljaravtal för Sverige Mediel AB och Arcoma AB har i dag tecknat avtal om att Mediel övertar distributionen av Arcomas produkter i Sverige från och med den 25 juni 2018. Arcoma renodlar sin affärsmodell och återgår till att jobba med en partner för distribution även i Sverige. Läs […]

Arcoma får ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging

Jun 11, 2018 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Arcoma har fått en ramorder värd 38 MSEK från amerikanska Virtual Imaging. Leveranser kommer att ske under kommande 12 månader, och planeras bidra till omsättningen med ca 3,5 MSEK under Q2 2018 och med minst 3 MSEK under Q3 2018. Virtual Läs mer här:  Arcoma erhåller ramorder på 38 MSEK

Canon Medical Systems väljer Arcomas digitala röntgensystem i Europa

Apr 17, 2018 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Canon Medical Systems Europe (CMSE) har den 16:e april 2018 slutit ett återförsäljaravtal med Arcoma där de kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärket Aceso and Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i kontrakten. […]