+46 470 70 69 00
Apr 17, 2018 by AnnaPia Johansson Category: Uncategorized 0 comments

Canon Medical Systems Europe (CMSE) har den 16:e april 2018 slutit ett återförsäljaravtal med Arcoma där de kommer att marknadsföra Arcomas nuvarande produkter under varumärket Aceso and Aceso+. Avtalet ger Arcoma betydligt starkare marknadsnärvaro på bolagets viktigaste marknad och möjlighet att delta i affärer där andra modaliteter som datortomograf och MR också ingår i kontrakten. Avtalet förväntas ha en betydande positiv effekt på Arcomas försäljning med start under andra halvåret 2018 och med full effekt ca 12 månader därefter.
Se bifogade pressreleaser från de båda bolagen

PR Arcoma Canon väljer Arcoma
PR Canon Medical Systems

Sorry, the comment form is closed at this time.