+46 470 70 69 00
Feb 06, 2018 by AnnaPia Johansson Category: news 0 comments

Arcoma: Arcoma Precision godkänd i Indonesien, första leveransen redan i februari

Arcoma har nått produktgodkännande för Arcoma Precision i Indonesien. Produktgodkännandet innebär att bolaget förväntar sig att Arcoma Precision inom ett år skall kunna säljas till offentliga sjukhus i Indonesien utan föregående upphandlingsprocess. I nuläget innebär produktgodkännandet att Arcoma Precision kan säljas genom offentliga upphandlingar eller till privata aktörer i landet.

I dagsläget säljs det ca 30 system per år inom det övre segment som Arcoma Precision finns. Tillväxten i segmentet beräknas till ca 15% per år. Ambitionen är att Arcoma om ett år skall nå 10% marknadsandel i Indonesien. Detta motsvarar ca 5 MSEK i omsättning.

”Hälsovårdssektorn i Indonesien befinner sig i en snabb tillväxtfas primärt driven av en ny nationell hälsoförsäkring lanserad 2014. Målsättningen är att hälsoförsäkringen skall täcka drygt 250 miljoner människor under 2019, vilket skulle göra den indonesiska hälsoförsäkringen till den största hälsovårdsförsäkringen i världen”, säger Peter Reinli, Asienansvarig för Arcoma.

Läs mer här Indonesien

Sorry, the comment form is closed at this time.