+46 470 70 69 00
Nov 20, 2019 by Frida Hallmen Category: news 0 comments

Penser Access: Arcoma – 4% tillväxt i tredje kvartalet

Omsättningen på 30,3 mkr i Q3’19 motsvarade en tillväxttakt på blotta 4%. Det var klart lägre än de 36,6 mkr och 25% tillväxt vi räknat med. Omsättningen ska dock ses i ljuset av det starka jämförelsekvartalet Q3’18 då omsättningen ökade med 73%. Samtidigt lyfte produktmix, sänkta produktkostnader och effektiviseringar EBITDA till 3,4 mkr, vilket var högre än de 2,2 mkr vi räknat med. Även om Q3’19 blev andra kvartalet i rad med överraskande svag tillväxt, ser vi goda chanser att det ligger inom vad som kan anses vara normala fluktuationer i den starka positiva trenden. Marknadsutvecklingen i Europa visar en fortsatt mycket stark trend, medan potentialen i Nordamerika ännu inte fullt ut materialiserats i försäljning. Totalt sett behåller vi förväntan om att EBITDA ska lyfta från 5 mkr 2018 till över 30 mkr 2021e. Med en kombination av a) minskad risk i det förväntade marginallyftet, b) värderingen av jämförelseobjekt och c) en kassaflödesvärdering (WACC 12%) har vi justerat vårt motiverade värde till 28 kr (24). Sammantaget ser vi därför en medelhög potential i aktien, men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arcoma_20191120.pdf

 

Sorry, the comment form is closed at this time.