+46 470 70 69 00

Bokslutskommuniké 2015

Feb 24, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Positivt avslut på 2015 Helåret 2015 • Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år • EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK • Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK • Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år • Resultat per aktie -0,62 […]

Genombrottsorder till Singapore

Jan 20, 2016 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Genombrottsorder till Singapore Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.

Leveransstart för Arcoma Precision

Oct 15, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Leveransstart för Arcoma Precision Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. De levererade ordrarna är värda ca 2,3 MSek. Arcoma Precision är bolagets första autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste […]

Prestigeorder till Hong Kong

Oct 13, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Prestigeorder till Hong Kong Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. […]

Genombrottsorder till Indien

Sep 21, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Genombrottsorder till Indien Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Indien är stor och snabbt växande marknad för digitala röntgensystem. Beställningen gäller en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga […]

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918 Prospekt och anmälningssedlar avseende Arcomas nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare finns nu tillgängligt på Arcomas hemsida (www.arcoma.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt – Inbjudan till teckning av aktier i Arcoma AB (publ) 2015

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Prospekt – Inbjudan till teckning av aktier i Arcoma AB (publ) 2015

Teckning utav aktier utan stöd av täckningsrätter

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Teckning utav aktier utan stöd av täckningsrätter Denna anmälningssedel skall användas för anmälan om teckning av aktier utan stöd av täckningsrätter.

Särskild anmälningsdel

Sep 18, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Särskild anmälningsdel Denna anmälningssedel skall användas för det fall samtliga erhållna täckningsrätter inte skall utnyttjas eller då anmälanom teckning sker med stöd av förvärvade teckningsrätter.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB

Sep 15, 2015 by Håkan Karlsson Category: news 0 comments

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma AB Idag, den 15 september 2015, hölls extra bolagsstämma i Arcoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.