+46 470 70 69 00

Analys om Arcoma från Erik Penser Bank publicerad,

Nov 20, 2019 by Frida Hallmen Category: news 0 comments

Penser Access: Arcoma – 4% tillväxt i tredje kvartalet Omsättningen på 30,3 mkr i Q3’19 motsvarade en tillväxttakt på blotta 4%. Det var klart lägre än de 36,6 mkr och 25% tillväxt vi räknat med. Omsättningen ska dock ses i ljuset av det starka jämförelsekvartalet Q3’18 då omsättningen ökade med 73%. Samtidigt lyfte produktmix, sänkta […]

Fortsatt stark resultatutveckling, EBITDA ökar med 104%

Nov 19, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

Fortsatt stark resultatutveckling, EBITDA ökar med 104%   FINANSIELLT SAMMANDRAG Tredje kvartalet • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 4% till 30 396 (29 290) kSEK. • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 104% till 3 408 (1 672) kSEK • Resultat efter skatt förbättrades med 3 866 till 2 657 (67) kSEK • Resultat per […]

Arcoma förstärker ledningsgruppen med Frida Robbe

Nov 13, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

13 november 2019 PRESSRELEASE Arcoma förstärker ledningsgruppen med Frida Robbe Arcomas nuvarande marknadschef Frida Robbe blir ny medlem i Arcomas ledningsgrupp från och med idag, 13 november 2019. Frida kommer bidra med ytterligare ökat fokus på sälj och marknad. Frida är redan idag ansvarig för projekt som syftar till att stärka Arcomas varumärke och öka […]

Arcoma presenterar på aktieträff i Ystad den 19 november,

Nov 12, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

12 november 2019 PRESSRELEASE Arcoma presenterar på aktieträff i Ystad den 19 november Arcoma deltar på aktiespararnas aktieträff den 19:e november på biografteatern Scala i Ystad. Arcomas VD Jesper Söderqvist presenterar senaste utvecklingen och framtiden för Arcoma klockan 18:00. Läs mer på aktiespararnas hemsida: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-pa-scala-med-arcoma-och-image-systems   För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Jesper Söderqvist, […]

Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse,

Nov 11, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

11 november 2019 PRESSRELEASE Valberedning nominerar Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse Valberedningen i Arcoma AB meddelar idag att den avser att nominera Jesper Söderqvist som ordinarie medlem i bolagets styrelse vid Årsmötet 20 maj 2020. Valberedningen återkommer med sitt fullständiga förslag i samband med kallelse till Årsmötet. För ytterligare information var god kontakta: Lars Kvarnhem, […]

Jesper Söderqvist lämnar sin VD-post andra kvartalet 2020 och tar plats i Arcomas styrelse,

Nov 11, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

11 november 2019 PRESSRELEASE Jesper Söderqvist lämnar sin VD-post andra kvartalet 2020 och tar plats i Arcomas styrelse  Jesper Söderqvist har meddelat styrelsen att han kommer lämna sin VD-post under andra kvartalet 2020. Samtidigt har valberedningen idag också meddelat att den avser nominera Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse vid Årsmötet 2020. Jesper Söderqvist har enligt […]

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB,

Nov 11, 2019 by Frida Hallmen Category: news, Uncategorized 0 comments

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB 11 november 2019 PRESSRELEASE Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Arcoma AB I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen inför årsstämman i Arcoma bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, samt styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att […]

New management for Arcoma in Asia,

Oct 31, 2019 by Frida Hallmen Category: news 0 comments

New management for Arcoma in Asia Swedish X-ray manufacturer, Arcoma, has hired Alexis Soh as its new Business Director in Asia. Her wide-ranging experience in business development, marketing and sales in Asia with the medical technology industry make her the ideal choice to grow Arcoma’s business in the Asia Pacific region. Alexis Soh has worked […]

Presentation och videointervju med Arcomas VD från Bolagsdagen den 12:e september,

Sep 13, 2019 by Frida Hallmen Category: Uncategorized 0 comments

13:e september 2019 PRESSRELEASE   Presentation och videointervju med Arcomas VD från Bolagsdagen den 12:e september. Arcomas VD Jesper Söderqvist presenterade Arcoma på Bolagsdagen på Erik Penser Bank den 12:e september 2019. Nu finns presentation och videointervju tillgänglig. Se presentationen här Se videointervjun här   Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en […]

Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank: Kraftfull utväxling på effektiviseringar,

Sep 03, 2019 by Frida Hallmen Category: news 0 comments

3:e september 2019 Analys om Arcoma publicerad av Erik Penser Bank: Kraftfull utväxling på effektiviseringar Arcoma har som ambition att fortsätta öka sitt aktieägarfokus och kontinuerligt förbättra kommunikationen med aktieägare och har därför inlett ett samarbete om oberoende analysrapporter med Erik Penser Bank för att sprida kunskapen om Arcomas verksamhet. En andra analys publicerades 23:e […]