Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Jonas Salomonson har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Arcoma. Jonas kommer att vara kvar fram till den 1 juli 2016 då Mikael Högberg tillträder som VD. Mikael är idag ansvarig COO för Arcomas verksamhet i Växjö och har också en roll som kundansvarig för ett antal större OEM-kunder. Han har lång erfarenhet från flera olika ledande befattningar i bolaget. Rekryteringen av Mikael säkerställer en god kontinuitet i verksamheten.Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten i Växjö och varslar för att möta en förändrad produktmix. Den nya organisationen kommer vara bättre anpassad till Arcomas framtida marknadssatsningar där distributionsförsäljningen står för en större del av bolagets omsättning.Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd ca 2,5 MSek . Systemen kommer att levereras under slutet av första kvartalet.Arcoma erhåller större order till Iran

Bokslutskommuniké 2015

Positivt avslut på 2015

Helåret 2015
• Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år
• EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
• Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
• Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år
• Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan utspädning -0,91 SEKBokslutskommuniké 2015

Genombrottsorder till Singapore

Genombrottsorder till Singapore

Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.Genombrottsorder till Singapore