Quarterly Earnings Reports

 

Andra kvartalet 2017: 20% omsättningsökning på röntgenprodukter

2017-Q2 rapport

 

Första kvartalet 2017: Omsättningen ökar med 43% och positiv EBITDA

2017-Q1 rapport

 

Bokslutskommuniké 2016: Full effekt av omorganisation och förbättrade marginaler ökar EBITDA med 26%

Arcoma AB Bokslutskommuniké 2016-Q4

 

Tredje kvartalet 2016: Arcoma startar direktförsäljning i Sverige

Arcoma påbörjar arbetet med att bygga upp en egen försäljningskanal i Sverige

2016-Q3 rapport

 

Andra kvartalet 2016: Resultatförbättring gentemot föregående år och Arcoma Precision godkänd i Europa

2016-Q2 rapport

 

Första kvartalet 2016: Svag inledning på 2016
2016-Q1 rapport

 

Fjärde kvartalet 2015 – bokslutskommuniké: Positivt avslut på 2015
2015-Q4 och bokslutskommuniké

 

Financial report third quarter 2015

Financial report third quarter 2015

 

Financial report second quarter 2015

Financial report second quarter 2015

 

Financial report first quarter 2015

Financial report first quarter 2015

 

Arcoma Bolagskommuniké 2014

Arcoma Bolagskommuniké 2014

 

Financial report third quarter 2014

Financial report third quarter 2014