Archive for news

Arcoma gör sin första direktaffär i Sverige

Arcoma gör sin första direktaffär i Sverige : Arcoma har tillsammans med Canon sålt ett Precisionsystem till S:t Görans sjukhus. Detta är den första avslutade affären Arcoma deltagit i sedan bolaget nyligen tog beslut om direktförsäljning på den svenska marknaden. Läs mer här

Arcoma söker medicintekniker och serviceingenjörer som gillar att lyckas

Arcoma söker medicintekniker och serviceingenjörer som gillar att lyckas.

Vi ökar vår närvaro i Sverige och förstärker därför vår försäljnings- och serviceorganisation med 3-4 tjänster. Våra nya kollegor har placering i Växjö eller utgår från sin bas kring Stockholm eller Göteborg, men har Sverige och världen som arbetsfält.

För mer information om tjänsterna: Medicin-Servicetekniker

Arcoma inleder samarbete med Soloutions For Tomorrow

Arcoma inleder samarbete med Solutions For Tomorrow

 

Arcoma har ingått avtal med Canon Europa

Arcoma har ingått avtal med Canon Europa

Som ett led i Arcomas satsning på den svenska marknaden vilket vi rapporterade om den 19 oktober 2016 har Arcoma ingått ett avtal med Canon Europa. Detta ger Arcoma rättigheten att sälja sina röntgensystem tillsammans med Canons mjukvara och bildmottagare.

Pressrelease

Arcoma startar direktförsäljning i Sverige

Arcoma startar direktförsäljning i Sverige

Arcoma påbörjar arbetet med att bygga upp en egen försäljningskanal i Sverige.

Pressrelease

Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Jonas Salomonson har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Arcoma. Jonas kommer att vara kvar fram till den 1 juli 2016 då Mikael Högberg tillträder som VD. Mikael är idag ansvarig COO för Arcomas verksamhet i Växjö och har också en roll som kundansvarig för ett antal större OEM-kunder. Han har lång erfarenhet från flera olika ledande befattningar i bolaget. Rekryteringen av Mikael säkerställer en god kontinuitet i verksamheten.Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten i Växjö och varslar för att möta en förändrad produktmix. Den nya organisationen kommer vara bättre anpassad till Arcomas framtida marknadssatsningar där distributionsförsäljningen står för en större del av bolagets omsättning.Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd ca 2,5 MSek . Systemen kommer att levereras under slutet av första kvartalet.Arcoma erhåller större order till Iran

Bokslutskommuniké 2015

Positivt avslut på 2015

Helåret 2015
• Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år
• EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
• Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
• Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år
• Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan utspädning -0,91 SEKBokslutskommuniké 2015

Genombrottsorder till Singapore

Genombrottsorder till Singapore

Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.Genombrottsorder till Singapore