Author Archive for Håkan Karlsson

Arcoma har ingått avtal med Canon Europa

Arcoma har ingått avtal med Canon Europa

Som ett led i Arcomas satsning på den svenska marknaden vilket vi rapporterade om den 19 oktober 2016 har Arcoma ingått ett avtal med Canon Europa. Detta ger Arcoma rättigheten att sälja sina röntgensystem tillsammans med Canons mjukvara och bildmottagare.

Pressrelease

Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Jonas Salomonson har beslutat sig för att lämna sin tjänst som VD för Arcoma. Jonas kommer att vara kvar fram till den 1 juli 2016 då Mikael Högberg tillträder som VD. Mikael är idag ansvarig COO för Arcomas verksamhet i Växjö och har också en roll som kundansvarig för ett antal större OEM-kunder. Han har lång erfarenhet från flera olika ledande befattningar i bolaget. Rekryteringen av Mikael säkerställer en god kontinuitet i verksamheten.Mikael Högberg ny VD för Arcoma

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma organiserar om verksamheten i Växjö och varslar för att möta en förändrad produktmix. Den nya organisationen kommer vara bättre anpassad till Arcomas framtida marknadssatsningar där distributionsförsäljningen står för en större del av bolagets omsättning.Arcoma organiserar om verksamheten och kostnadseffektiviserar

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma erhåller större order till Iran

Arcoma har erhållit en större order för röntgensystem till Iran. Ordern gäller 5 st av Arcomas halv automatiska och mest flexibla system Intuition och är värd ca 2,5 MSek . Systemen kommer att levereras under slutet av första kvartalet.Arcoma erhåller större order till Iran

Bokslutskommuniké 2015

Positivt avslut på 2015

Helåret 2015
• Nettoomsättning 123 285 (130 434) kSEK, en minskning med 5 % mot föregående år
• EBITDA minskade till 1 484 (7 096) kSEK
• Resultat efter skatt -6 449 (914) kSEK
• Negativa valutaeffekter påverkade resultatet negativt med 5,3 MSEK mot föregående år
• Resultat per aktie -0,62 (0,13) SEK, resultat per aktie innan utspädning -0,91 SEKBokslutskommuniké 2015

Genombrottsorder till Singapore

Genombrottsorder till Singapore

Arcoma har tillsammans med sin lokala distributör och Canon vunnit en genombrottsorder till Singapore. Ett av Singapores mest välrenommerade akademiska sjukhus, National University Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Systemet är Arcomas första i Singapore. Ordern är värd ca 650 000 Sek.Genombrottsorder till Singapore

Leveransstart för Arcoma Precision

Leveransstart för Arcoma Precision

Arcoma har skeppat de första Arcoma Precisionsystemen, en nyutvecklad produkt för märkesoberoende återförsäljare. De levererade ordrarna är värda ca 2,3 MSek. Arcoma Precision är bolagets första autopositionerande digitala röntgensystem som Arcoma kan leverera komplett med bildmjukvara och digitala detektorer. Utvecklingen av Arcoma Precision ett av Arcomas största utvecklingsprojekt under de senaste åren. Produkten skapar möjlighet för Arcoma att bredda sina försäljningskanaler.Leveransstart för Arcoma Precision

Prestigeorder till Hong Kong

Prestigeorder till Hong Kong

Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong. Värdet på röntgensystemen är ca 1,2 MSek.Pressmeddelande Prestigeorder till Hong Kong

Genombrottsorder till Indien

Genombrottsorder till Indien

Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en större order på Intuitionsystem till Indien. Indien är stor och snabbt växande marknad för digitala röntgensystem. Beställningen gäller en större upphandling till sjukhus i norra Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga och växande Indiska marknadenPressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918

Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918

Prospekt och anmälningssedlar avseende Arcomas nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare finns nu tillgängligt på Arcomas hemsida (www.arcoma.se) samt på Erik Penser
Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Prospektet har idag godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.Pressmeddelande Arcoma offentliggör prospekt 150918